Obadja Investmentbolag

Obadja AB     Affärsidé     Resultat och balans    Koncern    Kontakt

         
Obadja AB  

Affärsidé


Företagsplanen för Obadja AB

Affärsidé
Förvärva bolag eller produkter inom traditionella industriella verksamhetsområden och till dessa tillföra ett nytänkande och handlande för skapande av framtida vinster och affärsmöjligheter. Kontinuerligt värdeskapande över tiden, som inom produktionen är baserat på lean productions tänkande, vilket exkluderar snabba klipp för att istället helt fokusera på långsiktighet. Expansionen ska ske över tiden genom att dotterbolag/intressebolagen är mera kostnadseffektiva än konkurrenterna för att på så sätt få marknadens mest lojala och nöjda kunder genom hög kvalitet till rimliga priser.

 

Mål
Obadja skall efterstäva en 10 % nettomarginal över en konjunkturcykel. Bolaget eftersträvar en kontinuerlig tillväxt med ökad lönsamhet på företagsmarknaden, som etablerar Obadja som en långsiktig erkänd entreprenör och aktiv ägare i de företag som förvärvats.

 

Strategier
Genom god marknadskännedom ska Obadja kunna se potentialer i företag och produkter som inte andra kan tillgodose på samma sätt, gärna genom att förvärva perifera verksamheter hos i första hand betydligt större koncerner. Lönsamheten ska även säkerställas genom en kostnadseffektiv och flexibel verksamhet med tydliga kvalitetsmål.

 

Vision

För Obadja är förmågan att kunna stödja kristen evangelisk mission en viktig drivkraft och ytterst anledningen till varför vi vill nå uppsatta ekonomiska mål. En annan är att ge aktieägarna en god och långsiktig avkastning.

 

Värderingar
Med en gemensam vision och gemensamma värderingar kan alla inom Obadja bidra till att företagets mål uppnås. Detta bygger på följande principer: Värderingarna bygger på följande principer: Först och främst en klassisk kristen etik och moral, därefter följer: Flexibilitet, Prestigelöshet, Kostnadsmedvetenhet och Hög integritet