Obadja Investmentbolag

Obadja AB     Affärsidé     Resultat och balans    Koncern    Kontakt

         
Obadja AB  

Välkommen till Obadja AB

Vår affärsidé är att förvärva bolag som är olönsamma och göra dem lönsamma, alternativt bolag som befinner sig i ett generationsskifte. De olönsamma företag Obadja förvärvar skall vi ha möjlighet att göra lönsamma inom två till fem år. Obadjas engagemang i bolagen kan dock sträcka sig betydligt längre än så. Vi är inte något equitie bolag som har som affärside att sälja bolag utan kan även tänka oss att långsiktigt äga de bolag vi förvärvar, vilket historien är bevis på. Vårt förändringsarbete utgår nästa alltid utifrån ett strikt LEAN - produktions tänkande enligt Toyotas modell.

Under en tioårsperiod byggde Obadja AB som ensam ägare upp Robustkoncernen, idag uppdelad i Robust Ståldörrar AB, Rullprofil i Örebro AB och Lagerkomponenter Säffle AB. Robust-koncernen avyttrades första oktober 2008.

Obadja äger industrigruppen Rehobot som har verksamhet i Sverige, England och USA samt fastighets-gruppen Destomer.

Obadja har även en historia med en omfattande verksamhet inom Corporate Finance (förvärvskonsultation). Den kompetens och de resurser som Obadja besitter inom detta område kommer idag framförallt till användning i företagets aktiva ägande i och expansion inom industribranschen.

För information om Obadjas dotterbolag hänvisar vi till deras respektive hemsidor:

 

 
      REHOBOT Hydraulics - Power with hydraulics. REHOBOT ROTEX - Turned precision parts. Destomer Fastigheter logo    
 

REHOBOT Hydraulics exporterade under 2015 65% av omsättningen. Läs mer om företaget, vår historia och våra produkter på respektive språk enligt nedanstående länkar.

Storbritannien USA Förenade Arabemiraten Kina Nederländerna Frankrike Tyskland Israel Italien Polen Portugal Ryssland Spanien Turkiet