Obadja Investmentbolag

Obadja AB     Affärsidé     Resultat och balans    Koncern    Kontakt

           
Obadja AB  

Resultat


 

Nedan finns olika nyckeltal för Obadja AB, ett sammandrag av tolv år från årsredovisningen 2006. Du kan även välja att se hela vår årsredovisning i pdf-format.

 

TKR 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Nettoomsättning
EBITDA
Rörelseresultat
Resultat efter skatt
EBITDA-marginal %
Rörelsemarginal %
81 259
5 674
3 594
1 731
7,0
4,4
73 320
3 714
1 650
874
5,1
2,3
76 667
7 563
5 005
-131
9,9
6,5
84 204
7 240
4 725
3 098
8,6
5,6
73 322
3 981
1 449
-457
5,4
2,0
75 559
5 867
3 687
1 835
7,8
4,9
83 896
12 926
11 187
8 143
15,4
13,3
13 362
4 662
3 550
2 455
34,9
26,6
-
-
-240
-766
-
-
-
-
-1 901
19 471
-
-
236 744
8 774
5 023
4 515
3,7
2,1
200 980
14 740
11 193
5 829
7,3
5,6
                         
  17-12-31 16-12-31 15-12-31 14-12-31 13-12-31 12-12-31 11-12-31 10-12-31 09-12-31 08-12-31 07-12-31 06-12-31
Eget kapital
Soliditet %
Avkastning på EK %
Skuldsättningsgrad
18 564
27,2
12,9
2,7
18 206
25,6
9,2
2,9
19 616
27,6
5,4
2,6
24 839
32,4
17,3
2,1
22 290
32,1
1,4
2,1
23 774
35,9
10,4
1,8
28 491
42,4
34,4
1,4
16 203
85,8
15,9
2,7
17 265
71,0
-
-
22 505
98,2
86,5
-
27 774
18,7
27,8
2,1
23 327
22,1
36,9
1,7

Årsredovisningar

Årsredovisning 2017 Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2006  
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006